Wat zijn orcacles?

oracles wat zijn het

In een eerder gepubliceerd artikel kan je lezen wat smart contracts zijn en welke mogelijkheden deze bieden. Smart contracts applicaties gaan een daverend succes worden. Dit kan echter alleen gebeuren met de inzet van oracles. Wat zeg je? We gaan uitleggen wat oracles zijn.

Smart contracts kunnen volledig geautomatiseerd acties uitvoeren – zoals het doen van uitbetalingen – wanneer er aan vooraf opgestelde verplichtingen is voldaan. In de blockchain dient men dan deze regels vast te leggen in de code. Om smart contracts ook van waarde te laten zijn als product waar mensen gebruik van willen maken, dan heb je niet genoeg aan regels in de blockchain alleen.

De blockchain is een eiland

Stel je voor dat een smart contract wordt opgesteld voor een muzikant die uitbetaald krijgt elke keer wanneer een liedje van hem op de radio wordt gedraaid. De blockchain die in deze uitbetaling moet voorzien, bezit echter niet de data van de radio playlist. Alleen als alle relevante data aanwezig zijn in de blockchain kan een smart contract bepalen of aan alle verplichtingen zijn voldaan. Er moet dus een externe bron aan de blockchain worden gekoppeld om een smart contract van de benodigde data te voorzien.

Oracles verbindt de blockchain met externe bronnen

Een blockchain kan van zichzelf dus geen connectie maken met externe bronnen, via bijvoorbeeld een API. Dit probleem wordt verholpen door het inzetten van een oracle. Een oracle is een stuk software talloze data herbergt. Je sluit een oracle aan op de blockchain zodat een smart contract weet of het bepaalde acties moet uitvoeren. 

Correcte data

Natuurlijk moet een oracle in de juiste data voorzien. Wanneer je als consument een smart contract aangaat wil je ervan verzekerd zijn dat de gebruikte gegevens correct zijn. Stel je voor dat bij het kopen van een vliegticket in de voorwaarden van het smart contract staat dat je 20% korting krijgt wanneer er sprake is van een half uur vertraging. Wie geeft dan deze vertragingstijd door: de vliegtuigmaatschappij zelf of een onafhankelijke partij? Waarschijnlijk kies je voor het laatste.

De data providers van een smart contract moeten van te voren bij het publiek bekend zijn. Dan kan men zelf bepalen of dat dit een partij is die te vertrouwen is. Daarnaast helpt het om de wisdom of the crowds in te schakelen. Laat de gebruikers van een smart contract stemmen welke data provider het beste is. Aangezien data providers geld zullen krijgen voor hun dienst, zijn zij er aan gelegen om een goede beoordeling te krijgen.

Altcoins voor oracles

Oracles zijn dus dus een essentieel component om van de blockchain en smart contract een wereldwijd succes te gaan maken. Niet verwonderlijk dus dat er steeds meer crypto projecten op de markt komen die zich hiermee bezighouden. Denk aan Oraclize, Mobius en Zapp.  

Het concept van deze projecten is doorgaans als volgt: tal van data providers worden samengebracht op een marktplaats (oracle netwerk). Zo kunnen bedrijven die smart contracts willen implementeren  kiezen voor de in hun ogen beste data provider. Voor het gebruik van deze data moet het bedrijf tokens van de oracle aanbieders kopen. De provider van de data krijgt uitbetaald in tokens. Als crypto investeerder kun jij deze tokens kopen. Mocht de vraag hiernaar toenemen,  dan stijgt ook de prijs van de token.

ChainLink

Een zeer interessante speler op dit gebied is ChainLink. Zij zijn al drie jaar werkzaam in deze technologie en hebben een partnership met SWIFT. De transactie provider waar al meer dan 11.000 banken wereldwijd gebruik van maken. SWIFT kan haar dienstverlening danig gaan uitbreiden wanneer zij smart contracts kunnen faciliteren. Mocht dit met behulp van ChainLink van de grond komen, dan zit je met een investering in de cryptomunt van ChainLink dus goed. Niet voor niets hebben wij ChainLink opgenomen in onze Top 10 Altcoins van 2018.