Crypto Terminologie

Bitcoin Termen

De wereld van crypto kent een uniek jargon. Termen als HODL, moon, POS, masternodes vliegen je online om de oren. Wij hebben een woordenboek opgesteld zodat je weet waar het over gaat.

Address: een unieke code die je kan genereren voor een cryptomunt. Hier kan je een munt op bewaren, naar toe sturen of op ontvangen. Voorbeeld van een adres: 293tWpb8S1T8LkH4Fx5wasD2QZvcZg36P

Altcoin: afkorting voor alternative coin. Oftewel alle cryptomunten die niet Bitcoin zijn.

Bag holder: iemand die een munt heeft gekocht die heel veel in waarde is gezakt. In plaats van de munt tegen een groot verlies te kopen, houdt de bag holder de munt vast in de hoop dat deze weer in prijs gaat stijgen.

Bear: wanneer een munt of een markt in prijs zakt, is deze bear/bearish.

Block: een onderdeel van de blockchain. In een block worden transacties verzonden en bewaard. Een blockchain bestaat uit een veelvoud aan blocks.

Blockchain: een gedecentraliseerde database die een lijst met data bijhoudt die niet gemanipuleerd kan worden.

Block reward: een vergoeding die een miner ontvangt voor het leveren van rekenkracht (CPU power) om nodes in de blockchain te controleren. Deze vergoeding bestaat uit de cryptomunt waarvoor gemined wordt.

BTC: de afkorting voor Bitcoin. Elke munt heeft een eigen afkorting (ticker) meestal bestaande uit 3 letters. Op twitter kun je gemakkelijk tweets over een munt vinden als je zoekt op “$+ticker”(voorbeeld: $NEO).

Bull: wanneer een munt of markt in prijs stijgt, is deze bull/bullish.

Coin supply: de hoeveelheid munten/tokens die er van een cryptomunt in omloop kunnen worden gebracht. Dit aantal heeft veelal een harde limiet die pas na x aantal jaar bereikt wordt door het minen van de munt. Het aantal munten wat nu op de markt is, wordt aangegeven met circulating supply.

DYOR: dit staat voor Do Your Own Research.  Voordat je een munt koopt moet je altijd je eigen research hierna doen. Ga nooit blind af op het advies van een ander af.

Escrow: het proces van het vasthouden van een bezit (geld, contract) door een derde partij gedurende een niet synchrone transactie.

Exchange: de online beurs waar je munt kunt kopen en verkopen. Hier zijn er vele van die ieder een eigen collectie van cryptomunten hebben. Voorbeelden zijn Coinbase, Kraken, Bittrex en Binance.

FA: dit staat voor Fundamentall Analysis. Hiermee wordt een munt bekeken op de intrinsieke waarde (use case, team, de markt, max coin supply, etc.) om te kunnen bepalen of het een goede investering is.

Fiat: elke vorm van papiergeld.

FOMO: dit staat voor Fear Of Missing Out.  Hier is sprake van wanneer een munt heel hard stijgt en men hier instapt omdat ze bang zijn om de boot te missen.

FUD: dit staat voor Fear, Uncertainty & Doubt.  Hier is sprake van wanneer (irrationele) angst wordt gecreëerd over ontwikkelingen binnen crypto (“China verbiedt Bitcoins, dus stort de Bitcoin in elkaar.”)

Hard fork: wanneer er sprake is van een definitieve splitsing van een blockchain. Zo ontstaat er een nieuwe cryptomunt op deze blockchain met haar eigen regels. Dit kan voorkomen wanneer developers bij een project niet tevreden zij over een bepaald beleid. Zo is Bitcoin Gold en Bitcoin Cash ontstaan, maar ook Ethereum Classic.

Hash: een wiskundig proces waarmee een versleuteling plaatsvindt die permanent is.

HODL: wanneer je een munt lang vasthoudt en niet verkoopt (hold). De term is per ongeluk verkeerd geschreven door iemand op het bitcointalk forum. Dit ging een eigen leven leiden en nu is het een typische crypto term geworden.

ICO: afkorting voor Initial Coin Offering. Hierbij kunnen mensen als eerste munten van een nieuw blockchain project kopen. De opbrengst wordt door het team er achter gebruikt om in het project te investeren.

Lambo: when lambo? Oftewel, wanneer kan ik een Lamborghini kopen met deze investering in een cryptomunt.

Market buy: wanneer je een munt tegen de huidige verkoopprijs koopt. Dit doe je alleen als je een munt per se gelijk wilt inslaan – als je mee wilt liften op een bullride. Doorgaans zet je je buy orders iets lager.

Market cap (MCAP): hoeveel geld er bij een cryptomunt in omloop is. Deze wordt als volgt berekend: prijs van de munt * het aantal munten in omloop.

Masternode: een masternode gaat een stapje verder dan transacties mogelijk maken zoals een node doet.  De masternode heeft een specifieke funtie binnen de blockchain en krijgt hier ook een grotere beloning voor dan een node. Het idee hierachter is om meer loyale nodes te creëren die de blockchain blijven ondersteunen.

Max supply: het maximaal aantal munten dat van een bepaalde cryptomunt uitgegeven kan worden.

Moon: next stop moooon! Dit lees je veel op social media als men denkt dat een munt heel veel in waarde gaat stijgen, ofwel naar de maan gaat.

Node: een digitaal knooppunt (zoals een computer) dat onderdeel is van een netwerk. Binnen de blockchain helpt een node om mee te beslissen of een block (oftewel een transactie) wordt toegevoegd aan de blockchain. Als beloning ontvangt voor zijn werkt, ontvangt de node telkens een percentage van de desbetreffende cryptomunt.

Proof of Stake (POS): transacties op een blockchain worden bij PoS gevalideerd door de adressen(houders) met daarin de meeste munten. Als beloning krijgen “stakers”een deel van de transactie kosten die hierbij gemaakt zijn. Ethereum is een munt die gebruikt maakt van het PoS protocol

Proof of Work (PoW): transacties op een blockchain worden bij PoW gevalideerd door miners die hun computerkracht hiervoor beschikbaar stellen. De computers dienen hierbij zeer complex algortimes op te lossen. De miner die deze het eerste oplost, krijgt als beloning een percentage munten uitgekeerd. Bitcoin is een munt die gebruikt maakt van PoW.

Pump & Dump: wanneer de prijs gemanipuleerd wordt. Whales jagen de prijs omhoog (pump) om vervolgens te verkopen (dumpen) aan mensen die, op basis van FOMO, instappen.

RSI: dit is een populaire trading indicator die in technische analyses gebruikt wordt. Een hoge  Relative Strength Index duidt erop dat de munt overbought is en een lage op oversold.

Shorting: wanneer je een munt verkoopt met het idee deze voor een lager bedrag terug te kopen.

Smart Contract: dit is een stuk software die transacties automatisch uitvoert wanneer er aan vooraf ingestelde condities voldaan is.

TA: dit staat voor Technical Analysis. Hiermee wordt de prijs koers van een munt geanalyseerd op basis van historisch verloop en verschillende indicators. Zo probeert men het verdere verloop te voorspellen.

Volatiliteit: de mate van prijsveranderingen van een cryptomunt.

Wallet: een digitale portemonnee om een cryptomunt in te bewaren.

Whale: iemand of een groep investeerders die een groot deel van een cryptomunt in bezit heeft. Whales zijn in staat de markt te manipuleren en doen dit ook (met onverwachte prijsstijgingen en dalingen). 

White paper: een document waarin zeer gedetailleerd het protocol van een cryptomunt wordt omschreven. Ook vind je hier meer achtergronden over het team, de markt en de use case van de munt. Het is dus een soort business plan. Lees deze altijd door voordat je in een munt investeert.